RAJKA BUNJEVAC, rođ. Zeman, dipl.ing.arh.

 

2020. – danas – predsjednica Hrvatske komore arhitekata

2021. – danas – članica Nadzornog odbora Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo – Interventna služba

2009.g – danas – članica Skupštine Hrvatske komore arhitekata i Upravnog odbora HKA

2009. – 2015.g. – zamjenica predsjednika Hrvatske komore arhitekata u dva mandata

2009.g – danas – osniva RBP ARHITEKTI d.o.o. koji se bavi konzaltingom, projektiranjem, nadzorom te izradom stručnih elaborata i vještačenja

2000.g – danas – osniva Ured ovlaštene arhitektice Rajka Bunjevac koji se bavi projektiranjem, nadzorom te izradom stručnih elaborata i vještačenja

2000.g – danas – imenovana stalnim sudskim vještakom za arhitekturu, graditeljstvo i procjene nekretnina od strane Županijskog suda u Zagrebu

1999.g – danas – ovlaštena arhitektica – član Hrvatske komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu

1997.-2000.g – zaposlena u Arhitektonskom atelieru Hržić d.o.o. Zagreb, kao vodeći projektant

1992.-1997.g.- zaposlena u Projektnom zavodu “TEHNIKA” d.d. Zagreb, kao vodeći projektant

1990.g.  – položila stručni ispit

1989.-1992.g. – zaposlena u “BIRO 71” Ljubljana, kao samostalni projektant

1989.g.  – poslijediplomski studij “Arhitektura u turizmu i slobodnom vremenu”

1988.g.  – diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1983.g. – maturirala u MIOC-u Zagreb, matematičar-informatičar

27.06.1964. – rođena u Zagrebu

 

Govori engleski jezik aktivno.

Dobitnik više stručnih priznanja i nagrada.

Izlagala na Salonu mladih i Zagrebačkom salonu.

Član Hrvatske Komore arhitekata.

Članica Udruženja hrvatskih arhitekata

Član Hrvatskog društva sudskih vještaka.